میزمدیریت

محصولات / مبلمان اداری / میزمدیریت

میز مدیریت یکی از اجزای اصلی دفتر کار بشمار می آید و طراحی دفتراداری شیک مطمئنا در نحوه برقراری و گسترش ارتباط با مراجعه کنندگان تاثیر بسزایی دارد.
مبلمان اداری فضا آرا با توجه به سلیقه و نیاز بازار میز مدیریت مدرن ، کاربردی و شیک را طراحی وتولید نموده است.

مدیریت زاگرس

ابعاد: L210 … W170 … H78

مدیریت فرم

ابعاد: L200 … W170 … H78

مدیریت لاوین

ابعاد: L220 … W160 … H78

مدیریت الوند

ابعاد: L215 … W155 … H75

مدیریت ساوین

ابعاد: L200 … W80 … H78

مدیریت آراد

ابعاد: L220 … W150 … H78

مدیریت آسترو

ابعاد: L200 … W150 … H78

مدیریت رایکا

ابعاد: L220 … W160 … H78

مدیریت رایکا

مدیریت سهند

ابعاد: L200 … W150 … H78

محصولات / مبلمان اداری / میزمدیریت