محصولات / مبلمان اداری / میزکارمندی / کارمندی زاگرس

ابعاد: L140 … W70 … H78

کارمندی زاگرس با طراحی ساده ، شیک و متناسب برای کارمندان می باشد.
ساختار اصلی میز از پایه فلزی مستحکم با رنگ استاتیک می باشد ، همچنین دارای فایل سه کشو زیر میزی می باشد.
تمامی محصولات فضا آرا به صورت دمونتاژ و با بسته بندی به محل پروژه ارسال و نصب می گردد تا از هرگونه آسیب احتمالی جلوگیری گردد.
با توجه به فضا و سلیقه مشتری رنگ میز قابلیت تغییر دارد.

محصولات / مبلمان اداری / میزکارمندی / کارمندی زاگرس