محصولات / مبلمان اداری / میزکارمندی / کارمندی آفتاب

این میز با طراحی ساده و سنگین و استفاده از پروفیل آلومینیومی کار شده در پنل میز ظاهر زیبایی به میز  داده است که متناسب برای کارمندان می باشد ، همچنین دارای فایل سه کشو زیر میزی می باشد.

ابعاد: L140 … W70 … H75

محصولات / مبلمان اداری / میزکارمندی / کارمندی آفتاب