محصولات / مبلمان اداری /میزکارشناسی/ کارشناسی کیهان

کارشناسی کیهان با طراحی خاص و استفاده از باکس ها و لوله آبکاری شده ظاهر زیبایی به میز  داده است که متناسب برای کارشناسان می باشد. میز دارای ال متحرک که شامل سه کشو با قفل ، جای کیس و محفظه برای قراردادن کاغذ می باشد.

ابعاد: L160 ,180 … W140 … H75