محصولات / مبلمان اداری / میزکارشناسی / کارشناسی آفتاب

این میز با طراحی ساده و سنگین و استفاده از پروفیل آلومینیومی کار شده در پنل میز ظاهر زیبایی به میز  داده است که متناسب برای کارشناسان می باشد. میز دارای ال متحرک که شامل سه کشو با قفل ، جای کیس و محفظه برای قراردادن کاغذ می باشد.

ابعاد: L160 ,180 … W140 … H75

محصولات / مبلمان اداری / میزکارشناسی / کارشناسی آفتاب