میزکارگروهی

محصولات/مبلمان اداری/میزکارگروهی

معمولا برای کارمندانی که وظایفشان مشابه به هم در یک محیط کاری می باشند از میز کار گروهی استفاده می شود تا رساندن کابل های شبکه رایانه و تلفن به راحتی انجام شود. همچنین برای حفظ حریم خصوصی از دیوایدر (جداکننده) بین میزها استفاده می شود.

میزکارگروهی ویستا

میزکارگروهی آریو

میزکارگروهی کارن

میزکارگروهی افرند

محصولات/مبلمان اداری/میزکارگروهی