محصولات/ مبلمان اداری/ میزتحریر/ میزتحریر T3

میز تحریر مدل T3 در عین سادگی خیلی کاربردی است و دارای قفسه با طبقات متحرک که قابلیت تنظیم ارتفاع جهت کتاب با ارتفاع مختلف می باشد.
یکی از مزایای محصولات فضا آرا استفاده از اتصالات الیت است که به راحتی قابلیت سرهم کردن و باز کردن چند باره را در منزل برای سهولت در جابجایی و اثاث کشی را دارد و می توان در کمترین فضا نگهداری نمود.

ابعاد: L100 … W55 … H75

محصولات/ مبلمان اداری/ میزتحریر/ میزتحریر T3