صندلی کنفرانسی

محصولات/صندلی اداری/صندلی کنفرانسی

صندلی کنفرانسی فضا آرا انتخاب مناسبی برای سالن های کنفرانس و اتاق جلسات می باشد.
صندلی های کنفرانسی عموما دارای پایه های یک تکه و فلزی هستند که به راحتی در زیر میز کنفرانس قرار می گیرد و بسیار راحت و آسوده هستند.

صندلی کنفرانسی C 101

صندلی کنفرانسی C 102

صندلی کنفرانسی C 103

صندلی کنفرانسی C 104

صندلی کنفرانسی C 105

صندلی کنفرانسی C 201

صندلی کنفرانسی C 203

محصولات/صندلی اداری/ صندلی کنفرانسی