صندلی کارمندی

محصولات/صندلی اداری/صندلی کارمندی

صندلی کارمندی از پرکاربردترین صندلی های اداری می باشد بنابراین از نظر ارگونومیک و زیبایی و قیمت مناسب فوق العاده حائزاهمیت می باشد.
از این رو مبلمان اداری فضا آرا با توجه به سلیقه و نیاز بازارصندلی های شیک، با قیمت مناسب طراحی و به بازار عرضه کره است.

صندلی کارمندی E 201

صندلی کارمندی E 202

صندلی کارمندی E 205

صندلی کارمندی E 206

محصولات/صندلی اداری/صندلی کارمندی