صندلی کارشناسی

محصولات/صندلی اداری/صندلی کارشناسی

صندلی کارشناسی از پرکاربردترین صندلی های اداری می باشد بنابراین از نظر ارگونومیک و زیبایی فوق العاده حائزاهمیت می باشد.
از این رو مبلمان اداری فضا آرا با توجه به سلیقه و نیاز بازارصندلی های شیک، با قیمت مناسب طراحی و به بازار عرضه کره است.

صندلی کارشناسی K 101

صندلی کارشناسی K 102

صندلی کارشناسی K 103

صندلی کارشناسی K 104

صندلی کارشناسی K 105

محصولات/صندلی اداری/ صندلی کارشناسی