صندلی مدیریتی

محصولات/صندلی اداری/صندلی مدیریتی

صندلی مدیریت مانند میز مدیریت پر اهمیت می باشد بنابراین باید در طراحی این صندلی اداری که بنوعی زینت بخش اتاق مدیریت است نهایت دقت را کرد.
از این رو مبلمان اداری فضا آرا با توجه به سلیقه و نیاز بازارصندلی های شیک ، با قیمت مناسب طراحی و به بازار عرضه کره است.

صندلی مدیریتی M 101

صندلی مدیریتی M 102

صندلی مدیریتی M 103

صندلی مدیریتی M 104

صندلی مدیریتی M 105

صندلی مدیریتی M 106

محصولات/صندلی اداری/صندلی مدیریتی